روستای بهزادکلا
 
روستای بهزادکلا از توابع نکا استان سرسبز مازندران

انجمن معتادان گمنام Na گروه آرام روستای بهزادکلا

Narcotics Anonymous Ararm Behzadkola

معتادان گمنام

پیام ما بسیار ساده است. ما راهی برای زندگی بدون مصرف مواد مخدر پیدا کرده ایم و خوشحال می شویم آنرا با هرکس که با مواد مخدر مشکل دارد در میان بگذاریم.

ما نمی توانیم ماهیت معتاد و یا اعتیاد را تغییر دهیم ، اما می توانیم با تلاش خود در فراهم آوردن هر چه بیشتر زمینه بهبودی ، آن دروغ قدیمی که می گوید « وقتی معتاد شدی تا ابد آلوده می مانی » را تغییر دهیم .

خداوندا ! کمک کن که این تفاوت را همیشه به خاطر داشته باشیم.

معتاد کیست؟

اکثر ما برای جواب دادن به این سوال احتیاج به فکر کردن نداریم و جوابش را خوب می دانیم . زمانی تمام زندگی و فکر و ذکر ما به نوعی در مواد مخدر خلاصه شده بود.ما همیشه یا مشغول گرفتن و مصرف کردن آن بودیم و یا به دنبال راه تهیه اش می گشتیم . ما زندگی می کردیم که مصرف کنیم و مصرف می کردیم که زندگی کنیم. خیلی ساده معتاد ، زن یا مردی است که زندگیش را مواد مخدر کنترل کند . ما کسانی هستیم که در چنگال یک بیماری مزمن و پیش رونده گرفتاریم و همیشه عاقبتی چون زندان ، تیمارستان و مرگ در انتظارمان است.

ما معتاد شدن را خودمان انتخاب نکردیم ، ما از بیماریی رنج می بریم که عوارض خود را به صورت رفتاری ضد اجتماعی نشان می دهد و در نتیجه تشخیص طبقه بندی و درمان آن بسیار دشوار است.

ما برده اعتیاد ، زندانی افکار و محکوم احساس گناه خویشتن بودیم . امید متوقف کردن مصرف مواد مخدر را برای  همیشه از دست داده بودیم . تلاشهای ما برای پاک ماندن مرتبا با شکست روبرو بود و باعث رنج و عذابمان می شد.

ما می دانیم که هرگز علاج نمی شویم و بیماری مان را تا آخر عمر با خود خواهیم داشت اما با وجود داشتن این بیماری ، بهبود پیدا می کنیم و هر روز فرصت تازه ای به ما داده می شود. ما متقتعد شده ایم که برای ما فقط یک راه در زندگی وجود دارد و آن راه معتادان گمنام است.

برنامه معتادان گمنام چیست؟

معتادان گمنام ، یک انجمن غیر انتفاعی از زنان و مردانی است که اعتیاد به مواد مخدر مشکل اصلی زندگی شان بوده است. ما معتادانی هستسم که در حال بهبودیم و اکنون به طور مرتب گرد هم می آییم تا به کمک هم پاکی خود را حفظ کنیم. این برنامه ، یک برنامه پرهیز کامل از هر گونه ماده مخدر است . تنها لازمه عضویت در این انجمن تمایل به قطع مصرف مواد مخدر است. پیشنهاد می کنیم که در این مورد روشن بین باشید و این فرصت را از دست ندهید. برنامه ما مرکب از اصولی است که بسیار ساده بیان شده اند و ما می توانیم آنها را در زندگی روز مره خود به کار بندیم . نکته بسیار مهم این برنامه عملی بودن آن است.

در معتادان گمنام هیچ شرط و شروطی وجود ندارد. ما به هیچ سازمانی وابسته نیستیم . حق عضویتی نداریم و با هیچ سازمان سیاسی ، مذهبی و یا انتظامی رابطه نداریم. هرگز تحت نظر نبوده و نیستیم. هرکس که مایل باشد بدون در نظر گرفتن سن ، مذهب ، نژاد و جنسیت می تواند به ما بپیوندد.

برای ما مهم نیست که شما چه چیز و چقدر مصرف کرده اید و یا آنرا از چه کسی و از کجا خریده اید. کارهاییکه که در گذشته کرده اید و یا دارائی و نداری شما برای ما بی تفاوت است. تنها چیزی که برای ما اهمیت دارد ، این است که شما می خواهید در مورد مشکلتان چه بکنید و ما چطور می توانیم به شما کمک کنیم. در اینجا تازه واردان از همه مهم ترند ، زیرا ما فقط با در میان گذاشتن آنچه که داریم می توانیم آنرا حفظ کنیم . تجربه گروهی ما نشان می دهد کسانی که بطور مرتب در جلسات شرکت می کنند پاک می مانند.

ما دریافتیم اگر از داروهایی که احساسات و افکار را تغیر می دهد ، پرهیز کنیم و برای تداوم بهبودی خود قدم های دوازده گانه را به کار گیریم ، زندگی مان بهتر می شود . زندگی کردن بر طبق این برنامه ، ما را با یک قدرت مافوق خود مرتبط می سازد و با برطرف کردن عیوبمان ، قابلیت کمک به دیگران را در ما پدید می آورد . این برنامه در هر جا که پای خطا در کار باشد ، بخشش را به می آموزد.

چرا این جا هستیم؟

قبا از پیوستن به انجمن معتادان گمنام ما اختیار زندگی خود را از دست داده بودیم و دیگر نمی توانستیم مانند دیگران زندگی کنیم و از آن لذت ببریم. برای زندگی به چیزی متفاوت نیاز داشتیم و تصور می کردیم آن رادر مواد مخدر پیدا کردیم. برای ما مواد مخدر مهمتر از خانواده ، همسر و فرزندانمان شده بود و می بایستی آن را به هر قیمتی به دست میآوردیم ، در این راه به بسیاری از مردم لطمه های شدید زده ایم ، اما بیش از همه خودمان را آزار دادیم. ما بخاطر نداشتن جنبه قبول مسئولیت های فردی در واقع خودمان برای خودمان گرفتاری درست می کردیم و آنطور به نظر می رسید که نمی توانیم زندگی را آن طور که هست قبول کنیم.

اکثر ما متوجه شده بودیم که اعتیادمان یک خودکشی تدریجی بوده ، اما اعتیاد این دشمن زیرک زندگی ، قدرت انجام هرگونه اقدامی را از ما سلب کرده بود. در نهایت بسیاری از ما کارمان به زندانها کشیده شد. بسیار دست به دامن پزشکان ، روان پزشکان و یا مذاهب شدیم ، اما هیچ یک از آن ها برای حل مشکل ما کافی نبود . بیماری ماهمیشه یا دوباره عود می کرد یا بدتر می شد . تا عاقبت از روی ناچاری در معتادان گمنام یکدیگر پناه آوردیم.

پس از پیوستن به انجمن معتادان گمنام متوجه شدیم که ما افرادی بیمار هستیم و از بیماریی رنج برده ایم که درمان شناخته شدهای ندارد اما به هر حال می توان آن را در نقطه ای از فعالیت باز داشت و پس از آن امکان بهبودی هم وجود دارد.

ما معتادانی هستیم که خواهان بهبودیم.

بهترین وسیله بهبودی ، یک معتاد در حال بهبودی است. ما بر روی بهبودی واحساسات خود متمرکز می شویم ، نه کارهایی که در گذشته کرده ایم. رفقا ، اماکن و افکار سابق معمولا تهدیدی برای بهبوی ما هستند . ما احتیاج به تغییر همبازی ها ، زمینهای بازی  و حتی اسباب بازی های خود داریم.

 با به کار گیری قدم ها ، ما به جایی می رسیم که اراده یک نیروی برتر را می پذیریم . پذیرش ، به بهبودی منتهی می شود . ما ترسهای مبهم خود را از دست می دهیم و عاقبت به آزادی می رسیم.

چگونگی عملکرد (قدم های دوازده گانه)

اگر شما طالب آنچه که ما داریم هستید و حاضرید برای بدست آوردنش کوشش کنید ، در آن صورت آماده اید که قدم های خاصی بردارید. این ها اصولی هستند که بهبودی ما را ممکن ساختند:

1. ما اقرار کردیم که در برابر اعتیادمان عاجز بودیم و زندگی مان غیر قابل اداره شده بود.

2. ما به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر می تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.

3. ما تصمیم گرفتیم که اداره و زندگی مان را به مراقبت خداوند ، بدان گونه که او را درک می کردیم ، بسپاریم.

4. ما یک ترازنامه اخلاقی بی باکانه و جستجو گرانه از خود تهیه کردیم.

5. ما چگونگی دقیق خطاهایمان را به خداوند ، به خود و به یک انسان دیگر اقرار کردیم.

6. ما آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند کلیه این نواقص شخصیتی ما را بر طرف کند.

7. ما با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی ما را بر طرف کند.

8. ما فهرستی از تمام کسانی که به آنها صدمه زده بودیم تهیه کرده و خواستار جبران خسارت از تمام آنها شدیم.

9. ما به طور مستقیم در هر جا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم ، مگر در مواردی که اجرای این امر به ایشان و یا دیگران لطمه بزند.

10. ما به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم سریعا به آن اقرار کردیم.

11. ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقا رابطه آگاهانه خود با خداوند بدان گونه که او را درک می کردیم شده و فقط جویای آگاهی از اراده او برای خود و قدرت اجرایش شدیم.

12. با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها ، ما کوشیدیم این پیام را به معتادان برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود به اجرا در آوریم.

aram 1

سنت های دوازده گانه معتادان گمنام

ما آنچه را که داریم فقط با مراقبت کامل می توانیم حفظ کنیم و همانطور که آزادی فردی ما از قدم های دوازده گانه سرچشمه می گیرید به همان صورت آزادی گروه نیز به سنت های ما بستگی دارد.

1. منافع مشترک ما بایست در راس قرار گیرد.بهبودی شخصی به وحدت NA بستگی دارد.

2. در رابطه با هدف گروه ما ، تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان که به گونه ممکن خود را در وجدان گروه ، بیان می کند.رهبران ما فقط خدمتگزاران مورد اعتماد ما می باشند ، آنها حکومت نمی کنند.

3. تنها لازمه عضویت ، تمایل به قطع مصرف است.

4. هر گروه بایست مستقل باشد به استثنای مواردی که بر گروه های دیگر و NA در کل اثر بگذارد.

5. هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد ، رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است.

6. یک گروه NA هرگز نبایست هیچ موسسه مرتبط یا هر سازمان خارجی را تایید و یا در آنها سرمایه گذاری کند ، یا نام NA را به آنها عاریت دهد ، مبادا که مسائل مالی ، ملکی ، و شهرت ، ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد.

7. هر گروه NA می بایست کاملا متکی به خود باشد و کمکی از خارج دریافت نکند.

8. معتادان گمنام بایست همیشه غیر حرفه ای باقی بماند ، اما مراکز خدماتی ما می تواند کارمندان مخصوصی استخدام کنند.

9. NA تحت این عنوان ، هرگز نبایست سازماندهی شود ، اما می توانیم هیاتهای خدماتی یا کمیته هایی تشکیل دهیم که مستقیما در برابر کسانی که بدآنها خدمت می کنند ، مسئول باشند.

10. معتادان گمنام هیچ عقیده ای در مورد مسائل خارجی ندارند و نام NA هرگز نبایست به مباحث اجتماعی کشانده شود.

11. خط مشی روابط عمومی ما بنابر اصل جاذبه است تا تبلیغ ، ما لازم است همیشه گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات ، رادیو و فیلم حفظ کنیم.

12. گمنامی ، اساس روحانی تمام سنت های ما است و همیشه یادآور این است که اصول را به شخصیت ها ترجیح دهیم.

اطلاعیه

طبق سنت های ششم و هفتم انجمن معتادان گمنام ما به هیچ موسسه مرتبط ( اعم از جمعیت های خیریه،مرکز باز پروری معتادان ، مراکز کاریابی و ...( و یا موسسه خارجی ( از قبیل وزارت خانه ها ، سازمان دولتی و غیره دولتی (وابسته نیستیم و هیچ یک را نه تایید می کنیم و نه رد می نماییم.

در سراسردنیا انجمن های خیریه و مراکز باز پروری معتادان تاسیس و راه اندازی شده اند و بعضی از اعضای این انجمن در آن ها به عنوان کارمند، مشاور و کارشناس مشغول به کار می باشند. اما صرف حضور اعضا در این انجمن در اینگونه مراکز یا جمعیت ها لزوما به این معنی نمی باشد که آنها به انجمن معتادان گمنام وابسته می باشند و یا انجمن ما آنها را تایید می کند.

البته در عین حال ما در قالب یک انجمن نظری در مورد این مراکز و جمعیت ها نداریم و آنها را نیز رد نمی کنیم و در مجموع این انجمن نظری و یا راه کاری در مورد ترک فیزیکی و سم زدایی ندارد.

فقط برای امروز (زندگی به روال برنامه )

به خودت بگو :

فقط برای امروز ، افکارم را برای بهبودیم متمرکز خواهم کرد، زندگی می کنم و بدون مصرف هیچ گونه ماده مخدری روز خوبی خواهم داشت.

فقط برای امروز ، به کسی که در Na اعتماد خواهم کرد ، کسی که مرا باور کند و می خواهد در بهبودیم مرا کمک کند.

فقط برای امروز ، برنامه ای خواهیم داشت و سعی خواهم کرد آنرا به بهترین شکل ممکن انجام دهم.

فقط برای امروز ، به کمک Na  سعی خواهم کرد از زاویه بهتری به زندگیم نگاه کنم.

فقط برای امروز ترسی نخواهم داشت و به روابط تازه ام و آن ها که چیزی مصرف نمی کنند و راه تازه ای برای زندگی پیدا کرده اند ، فکر خواهم کرد . مادامیکه این راه را دنبال کنم ، از هیچ چیز واهمه نخواهم داشت.

هر معتاد پاک یک معجزه است . ما این معجزه را با تداوم بهبودی و دیدگاه مثبت ، زندگی نگاه می داریم . اگر پس از مدتی بهبودی مان دچار اشکالاتی شود ، مفهومش این است که احتمالا یک یا چند کاری را که در اوایل بهبودی به ما کمک کرده است ، دیگر انجام نمی دهیم.

برنامه بهبودی معتادان گمنام فقط یک زندگی بدون مواد مخدر نیست و مفهوم عمیق تری دارد. این طریقه زندگی نه تنها بهتر از آن جهنمی است که ما در آن زندگی می کردیم بلکه از هرگونه زندگی که در هر وقت دیگر نیز کرده ایم ، بهتر است.

ما راه نجاتی پیدا کرده ایم که می بینیم برای دیگران هم کار می کند و همه روزه الهامات تازه تری نیز به ما خواهد شد.

ما بهبود پیدا می کنیم

وقتی که به آخر خط می رسیم و در ک می کنیم که چه با مواد مخدر و چه بدون آن نمی توانیم مثل یک انسان زندگی کنیم ، همگی با یک مسئله بغرنج روبرو هستیم . آیا کار دیگری مانده است که انجام نداده باشیم ؟ این طور به نظر می رسد که دو راه بیشتر نباشد ، ما یا می توانیم به بهترین نحو ممکن روانه عاقبت تلخ خود یعنی زندان ، تیمارستان یا مرگ شویم و یا راه تازه ای برای زندگی پیدا کنیم.

در گذشته تعداد بسیار کمی از معتادان شانس پیدا کردن راه دوم را داشته اند ، اما معتادان امروز خوشبخت تر هستند.

برای اولین بار در تاریخ بشر راه ساده ای برای معتادان پیدا شد که تاثیر آن در زندگی بسیاری از آن ها به اثبات رسیده است و درد کمتر بین همه قرار دارد . این برنامه یک برنامه روحانی ساده و غیر مذهبی ، به نام معتادان گمنام است.

تاریخچه مختصری از انجمن ما

در سال 1953 میلادی تعدادی از معتادانی که در Na بهبود یافته بودند انجمنی به نام معتادان گمنام که به Na معروف است تاسیس کردند امروز این انجمن جهانی دارای بیش از 2.5 میلیون عضو بهبود یافته در سراسر جهان دارد.

در سال 1369 دو برادر که در خارج از کشور با کمک انجمن بهبود یافته بودند به ایران آمدند و اولین جلسه معتادان گمنام در مرکز باز پروری قرچک ورامین را برگزار کردند و بعدا توانستند به کمک خداوند محلی در محل سطح شهرستان تهران برای برگزاری جلسات بهبودی اجاره نمایند و هم اکنون پس از گذشت سالها همه روزه جلسات متعددی در سطح شهرستانهای کشور و بسیاری از روستاها برگزار می گردد و برای تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن معتادان گمنام که رساندن پیام به معتادی که در عذاب است می باشد.

تاریخه انجمن معتادان گمنام روستای بهزادکلا گروه آرام

در تاریخ 27/10/86 اولین نشست برای اعضای قدیمی که در جلسات Na شهرستان نکا شرکت و بهبود پیدا کرده و مدتی از جلسات بهبودی فاصله گرفته بودند به دعوت یکی از اعضا قدیمی محل در منزلشان برگزار شده بود.

نتیجه این دعوت این شد که هفته ای یکبار دور هم جمع شوند و از حال یکدیگر باخبر شوند.(طبق سنت پنجم)

با پیشنهاد اعضا قرار شد تا از مکان عمومی استفاده شود لذا با موافقت مسئول پایگاه شهید هاشم پور ( که تشکر ویژه ای از ایشان داریم ) قرار شد هفته ای یکبار روزهای پنج شنبه جلسه کتاب خوانی به مدت یکساعت برگزا شود که اعضا با جلسات Na بخاطر موقعیت محل مخالفت کرده بعد از مدتی که جلسات ما بی هدف گذشت با کمک 2 نفر از اعضا قدیمی شهرستان نکا و طی نشست با دوستان بهبودی در تاریخ 16/12/86 عصر روز پنج شنبه اولین جلسه Na گروه آرام بهزادکلا در پایگاه بسیج برگزا گردید که امروز بعد از گذشت بالای 2 سال این جلسات پابرجا مانده  و هم اکنون هم جلسات Na گروه آرام بهزادکلا در مسجد جامع ( قسمت حسینیه مسجد ) هفته ای سه بار برگزار می شود ، روزهای :

یک شنبه – چهارشنبه و جمعه از ساعت 18:30 الی 20 شب

لازم به توضیح است که از روستاهای اطراف از جمله : اطرب ، آجند ، چاله پل ، ملیج گله ، شهاب الدین و ... در این جلسات بهبودی حضور دارند.

گروه آرام روستای بهزادکلا از کسانی که در این مدت یار و یاور این گروه بودند تشکر ویژه را دارا می باشد

همایش اطلاع رسانی انجمن معتادان گمنام روستای بهزادکلا فروردین ماه 1389

دومین همایش سالگرد گروه آرام بهزادکلا در فروردین ماه سال 1389 (جلسه باز ) برگزار شد که از ناحیه 2 ایران ، مازندران و گلستان حضور پیدا کردند و بعد از این جلسه اعضای بیشتری تمایل به بهودی پیدا کردند.

شروع جلسه ساعت 15

خواندن پنفلت : ) معتاد کیست ؟ چرا اینجا هستیم ؟ برنامه معتادان گمنام چیست ؟ چگونگی عملکرد و تاریخچه انجمن)

اطلاعیه گمنامی

گرداننده : خوش آمد گویی

سخنران 1 : اعتیاد و بهبود

سخنران 2 : قدم

خواندن پنفلت سنت های دوازده گانه معتادان گمنام

اعلام پاکی

پنفلت » ما بهبود پیدا می کنیم «

خواندن پنفلت» فقط برای امروز «

دعای آرامش

پایان

 

خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم

شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که می توانم

و دانشی که تفاوت این دو را بدانم  ....آمین.... (دکتر علی شریعتی)

  

مدیریت وب سایت روستای بهزادکلا از شخص گمنامی که مطالب را در اختیار این وبلاگ گذاشته تشکر ویژه را دارا می باشد .( لازم به ذکر است تمامی مطالب این وبلاگ از هیچ وبلاگی کپی بردارای نشده و مستقیما توسط مدیر سایت تایپ شده .)

ان شاءالله که همه ما راه مستقیم خود را پیدا کرده و ....


نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۲۰ مهر۱۳۸۹ توسط هادی خدادادی
تمامی حقوق مطالب برای روستای بهزادکلا محفوظ می باشد